Ấn phẩm:

Giáo trình mạng máy tính và truyền thông

Xem mô tả

33

Xem & Tải

15

Tóm tắt
Giới thiệu chung về mạng máy tính; mô hình OSI; mô hình TCP/IP và ứng dụng; mạng Internet và truyền thông thương mại điện tử; mạng LAN và truyền thông nội bộ; an toàn mạng máy tính; quản trị mạng máy tính
Mô tả
Năm xuất bản
2010
Tác giả
Đàm, Gia Mạnh
Nhà xuất bản
Chính trị Hành chính
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép