Ấn phẩm:

Những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn Hà Nội

Xem mô tả

3

Xem & Tải

3

Tóm tắt
Khái quát về vốn ODA trong xây dựng kết cấu hạ tầng. Đi sâu nghiên cứu về hoạt động quản lý nguồn vốn ODA qua khảo sát thực tiễn quá trình triển khai các dự án ODA về kết cấu hạ tầng đô thị chủ yếu trong các lĩnh vực giao thông đô thị, cấp điện,
Mô tả
Năm xuất bản
2006
Tác giả
Nguyễn, Thị Hoàng Oanh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Tệp tin

TS-0067.pdf

Dung lượng: 13.19 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 1 Lượt tải: 2

Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép