Ấn phẩm:

Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Tân Á

Xem mô tả

1

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Trình bày những lý luận, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công tycổ phần tư vấn và xây dựng Tân Á
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Lê, Thị Lệ
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép