Ấn phẩm:

Hoàn thiện hoạt động quản trị mua hàng nông sản phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu máy và phụ tùng

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

31

Xem & Tải

36

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Hà, Công Sinh
Nhà xuất bản
Trường đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép