Ấn phẩm:

Hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Ba Đình

Xem mô tả

2

Xem & Tải

8

Tóm tắt
Trình bày những vấn đề cơ bản, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Ba Đình
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Nguyễn, Thị Ngần
Nhà xuất bản
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép