Ấn phẩm:

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp thương mại điện tử của Trung tâm phát triển thương mại điện tử - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

Xem mô tả

30

Xem & Tải

16

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Đoàn, Ngọc Lan
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép