Ấn phẩm:

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam - chi nhánh Hà Nội

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trình bày một số vấn đề, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chi nhánh Hà Nội
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Phạm, Lê Long
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép