Ấn phẩm:

Quản trị rủi ro trong quy trình nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển của chi nhánh công ty TNHH không hải vận tại Hà Nội

Xem mô tả

6

Xem & Tải

11

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Mai,Thanh Huyền
Nguyễn, Thị Tâm
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép