Ấn phẩm:

Huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Xem mô tả

18

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về huy động, sử dụng và quản lý huy động, sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới ở địa phương cấp tỉnh. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra quan điểm, giải pháp tăng cường huy động, sử dụng và quản lý
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Hoàng, Ngọc Hà
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép