Ấn phẩm:

Nghiên cứu giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử Việt Nam

Xem mô tả

32

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử và thực trạng phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử tại Việt Nam. Đề xuất các giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử tại Việt Nam
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Trần, Việt Thảo
Nhà xuất bản
Lao động
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép