Ấn phẩm:

Quản lý hoạt động bảo hiểm tiền gửi của tổ chức bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hiện nay

Xem mô tả

8

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Những lý luận cơ bản về quản lý hoạt động bảo hiểm tiền gửi của tổ chức bảo hiểm tiền gửi. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hoạt động bảo hiểm tiền gửi của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
Mô tả
Năm xuất bản
2012
Tác giả
Lê, Việt Nga
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép