Ấn phẩm:

Báo cáo thực tập. Đơn vị thực tập: công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Công nghệ Bách Khoa Hà Nội

Xem mô tả

51

Xem & Tải

40

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nhóm sinh viên Lớp 53DD
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép