Ấn phẩm:

Kinh tế môi trường

Xem mô tả

63

Xem & Tải

52

Tóm tắt
Sách đề cập tới: môi trường và phát triển, các vấn đề kinh tế về tài nguyên thiên nhiên, dân số và môi trường, các vấn đề kinh tế về ô nhiễm môi trường, đánh giá tác động môi trường, quản lí môi trường.
Mô tả
Năm xuất bản
1999
Tác giả
Nguyễn, Văn Nông
Nhà xuất bản
Giáo dục
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép