Ấn phẩm:

Định chế pháp lý trong quản lý nhà nước đối với các loại hình và phương thức kinh doanh ngành hàng cơ kim khí, thực phẩm trên thị trường nội địa nước ta hiện nay

Xem mô tả

3

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Đưa ra các định chế pháp lý trong quản lý nhà nước đối với các loại hình và phương thức kinh doanh ngành hàng. Thực trạng các loại hình và phương thức kinh doanh ngành hàng cơ kim khí thực phẩm trên thị trường nội địa nước ta. Các định chế pháp lý trong q
Mô tả
Năm xuất bản
2009
Tác giả
Bùi, Xuân Nhàn
Nhà xuất bản
Thống kê
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép