Ấn phẩm:

Hoạt động cho vay trả góp tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - chi nhánh Hải Dương

Xem mô tả

4

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trình bày một số vấn đề lí luận về hoạt động cho vay trả góp của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng, đề xuất các giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay trả góp của ACB - chi nhánh Hải Dương
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Nguyễn, Hồng Nhung
Nhà xuất bản
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép