Ấn phẩm:

Cho vay học sinh, sinh viên của ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Xem mô tả

5

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trình bày tổng quan, cơ sở lý luận và thực tiễn, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay học sinh, sinh viên của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Nguyễn, Văn Đức
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép