Ấn phẩm:

Quản lý hoạt động cho vay của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam với các chi nhánh trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Giới thiệu cơ sở lí luận về quản lí hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại với các chi nhánh. Phân tích thực trạng, đưa ra giải pháp hoàn thiện công tác quản lí hoạt động cho vay của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn đối với các chi nhánh
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Nguyễn, Hương Thảo
Nhà xuất bản
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép