Ấn phẩm:

Chính sách phát triển hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Xem mô tả

7

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Trình bày một số vấn đề lý luận, phân tích và đánh giá thực trạng, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Phùng, Thị Lam
Nhà xuất bản
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép