Ấn phẩm:

Kế toán thuế giá trị gia tăng tại các công ty may trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Xem mô tả

28

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Trình bày một số vấn đề lý luận, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại các công ty may trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Chu, Thị Ánh Thơ
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép