Ấn phẩm:

Kế toán hoạt động thu và chi tại bảo hiểm xã hội tình Quảng Ngãi

Xem mô tả

1

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Trình bày lý luận, phân tích thực trạng, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán thu chi tại bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Tiêu, Minh Thuỳ
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép