Ấn phẩm:

Những giải pháp quản lý vĩ mô nhằm phát triển kinh doanh cà phê ở nước ta

Xem mô tả

7

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Kinh doanh cà phê có vai trò quan trọng trong việc giải quyết nhiều vấn đề kinh tế xã hội ở nước ta trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường. Cà phê là một mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao, nhưng kinh doanh cà phê hiện nay ở nước ta c
Mô tả
Năm xuất bản
1996
Tác giả
Trần, Minh Tuấn
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Tệp tin

TS-0006.pdf

Dung lượng: 14.58 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 2

Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép