Ấn phẩm:

Kỹ thuật thương mại quốc tế

Xem mô tả

10

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Sách trình bày về thương mại điện tử theo các nội dung: phương thức giao dịch, điều kiện giao dịch, hợp đồng thương mại, vận tải và giao nhận hàng hoá, bảo hiểm hàng hoá, thủ tục hải quan, tổ chức thực hiện hợp đồng, nghiệp vụ thương mại trong chuyển giao
Mô tả
Năm xuất bản
2000
Tác giả
Đào, Thị Bích Hoà
Nhà xuất bản
Đại học Quốc gia Hà Nội
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép