Ấn phẩm:

Nghiên cứu các lỗi thường gặp trong bài viết tiếng anh của sinh viên chuyên ngành tiếng anh thương mại thực trạng và giải pháp

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

76

Xem & Tải

31

Tóm tắt
Trình bày lý luận về vấn đề nghiên cứu bao gồm định nghĩa viết, kỹ năng viết trong việc dạy ngoại ngữ, định nghĩa về lỗi, phân tích lỗi, các cách phân loại lỗi, các bước phân tích lỗi, các lỗi viết câu tiếng Anh và nguyên nhân gây ra lỗi trong quá trình h
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Phạm, Thùy Giang
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép