Ấn phẩm:

Giáo trình tài chính doanh nghiệp

Xem mô tả

63

Xem & Tải

19

Tóm tắt
Giới thiệu tổng quan về tài chính doanh nghiệp, đề cập đến chi phí, thu nhập và lợi nhuận của doanh nghiệp. Thời giá của tiền, tỷ suất sinh lời và rủi ro, tài sản dài hạn và ngắn hạn của doanh nghiệp, đầu tư dài hạn của doanh nghiệp. Chi phí sử dụng vốn,
Mô tả
Năm xuất bản
2013
Tác giả
Đinh, Văn Sơn
Nhà xuất bản
Thống kê
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép