Ấn phẩm:

Quản lý thu thuế giá trị gia tăng các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Xem mô tả

9

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lí luận về quản lí thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phân tích thực trạng, đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lí thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thanh H
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Nhà xuất bản
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép