Ấn phẩm:

Phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán nội địa của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi

Xem mô tả

5

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lí luận về phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán nội địa của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng, đề xuất một số giải pháp góp phần phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán nội
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Hoàng, Thị Khánh Vy
Nhà xuất bản
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép