Ấn phẩm:

Tác động của chính sách công nghiệp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Hải Phòng

Xem mô tả

13

Xem & Tải

14

Tóm tắt
Những vấn đề lý luận về chính sách công nghiệp và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp, và thực trạng tác động của chính sách công nghiệp đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp Hải Phòng và những giải pháp cơ bản nâng
Mô tả
Năm xuất bản
2005
Tác giả
Nguyễn, Văn Thành
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Tệp tin

TS-0070.pdf

Dung lượng: 20.08 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 12 Lượt tải: 2

Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép