Ấn phẩm:

Cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Thành Công

Xem mô tả

11

Xem & Tải

6

Tóm tắt
Giới thiệu lí luận cơ bản về hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt nam- chi nhánh Thành Công
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Nguyễn, Thị Huyền
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép