Ấn phẩm:

Quản lý nhà nước đối với hiện tượng chuyển giá của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Xem mô tả

5

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trình bày một số lý luận cơ bản, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hiện tượng chuyển giá của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Nguyễn, Văn Thân
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép