Ấn phẩm:

Pháp luật về đề tài giao kết HĐLĐ và thực tiễn thực hiện tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu ETOP

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

14

Xem & Tải

10

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Tô, Thị Huyền
Nhà xuất bản
Trường đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép