Ấn phẩm:

Các nhân tố ảnh hưởng đến kỹ năng quản lý tài chính cá nhân của sinh viên Việt Nam: Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Xem mô tả

5

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Lương, Thị Minh Thư
Nguyễn, Thị Anh Thư
Hoàng, Thị Kim Liên
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép