Ấn phẩm:

Giáo trình ngữ pháp Tiếng Pháp

Xem mô tả

32

Xem & Tải

20

Tóm tắt
Giới thiệu các vấn đề ngữ pháp tiếng Pháp căn bản: Cách sử dụng các từ loại, các thì, thể cách, cách đọc giống và số, cách đặt câu. . .
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Nhà xuất bản
Nxb Hà Nội
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép