Ấn phẩm:

Kế toán trách nhiệm tại các doanh nghiệp sản xuất ô tô ở Việt Nam

Xem mô tả

7

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lý luận, kết quả nghiên cứu, bàn luận và khuyến nghị từ kết quả nghiên cứu thực trạng kế toán trách nhiệm tại các doanh nghiệp sản xuất ô tô tại Việt Nam
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Chu, Thị Huyến
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép