Ấn phẩm:

Hoàn thiện chiến lược marketing địa phương nhằm thu hút đầu tư lấp đầy các khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn hiện nay

Xem mô tả

17

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trình bày lí luận và kinh nghiệm thực tiễn về marketing địa phương nhằm thu hút đầu tư lấp đầy khu công nghiệp trên địa bàn các tỉnh, thành phố. Phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing địa phương thu hút đầu tư vào các khu
Mô tả
Năm xuất bản
2020
Tác giả
Nguyễn, Huy Hoàng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép