Ấn phẩm:

Một số giải pháp phát triển thị trường truyền hình trả tiền của đài truyền hình Việt Nam

Xem mô tả

5

Xem & Tải

4

Tóm tắt
Những lý luận cơ bản về phát triển thị trường của các đơn vị kinh doanh dịch vụ truyền hình trả tiền. Thực trạng phát triển thị trường truyền hình trả tiền của Đài truyền hình Việt Nam. Phương hướng và những giải pháp chủ yếu phát triển thị trườ
Mô tả
Năm xuất bản
2010
Tác giả
Hoàng, Ngọc Huấn
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Tệp tin

TS-0080.pdf

Dung lượng: 33.08 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 2 Lượt tải: 2

Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép