Ấn phẩm:

Giáo trình kế toán Pháp, Mỹ

Xem mô tả

21

Xem & Tải

4

Tóm tắt
Tổng quan về kế toán quốc tế. Đặc điểm hệ thống kế toán Mỹ. Kế toán tài sản trong kế toán Mỹ. Kế toán nợ phải trả. Kế toán vốn chủ sở hữu. Hệ thống kế toán Pháp
Mô tả
Năm xuất bản
2012
Tác giả
Nguyễn, Phú Giang
Nhà xuất bản
Thống kê
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép