Ấn phẩm:

Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh thương mại trong điều kiện chuyển sang kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay (Lấy ví dụ minh hoạ ở Tổng công ty TODIMAX)

Xem mô tả

1

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Tác giả đã phân tích một cách sâu sắc hiệu qủa kinh doanh của tổng công ty TODIMAX từ 1990 đến 1995 và một số doanh nghiệp khác thuộc Bộ Thương mại, dựa trên cơ sở hệ thống chỉ tiêu đo lường đánh giá hiệu qủa kinh doanh của doanh nghiệp. Công t
Mô tả
Năm xuất bản
1996
Tác giả
Lê, Xuân Thuận
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Tệp tin

TS-0020.pdf

Dung lượng: 23.52 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 2

Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép