Ấn phẩm:

Xây dựng chiến lược phát triển thương mại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030

Xem mô tả

15

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Trình bày lí luận về xây dựng chiến lược phát triển thương mại vùng kinh tế. Phân tích thực tiễn, vận dụng cơ sở khoa học đề xuất xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển thương mại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Vũ, Thị Lộc
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép