Ấn phẩm:

Những yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thời trang nhanh của sinh viên các trường đại học thuộc khối ngành kinh tế trên địa bàn Hà Nội

Xem mô tả

84

Xem & Tải

6

Tóm tắt
Trình bày các khái niệm, các lí thuyết cơ bản về thời trang nhanh, sinh viên, khái niệm về tâm lí, thời trang bền vững; phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu về thực trạng các yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thời trang nhanh của sinh viên các trường đại học thuộc khối ngành kinh tế trên địa bàn Hà Nội; đề xuất kiến nghị về giải pháp cho việc xử lý ô nhiễm môi trường do xu hướng thời trang nhanh tạo thành.
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Nguyễn, Duy An
Bùi, Duy Thái
Đào, Thị Thùy Linh
Lê, Thị Thanh Thảo
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép