Ấn phẩm:

Kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh dịch vụ tại các doanh nghiệp tư vấn xây dựng Việt Nam

Xem mô tả

2

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trình bày lí luận chung về kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp dịch vụ. Phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh dịch vụ trong các doanh nghiệp tư vấn xây dựng Việt
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Chu, Thị Bích Hạnh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép