Ấn phẩm:

Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

4

Xem & Tải

5

Tóm tắt
Toàn văn Luật Kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13 đươc Quốc hội ban hành ngày 24 tháng 06 năm 2015
Mô tả
Năm xuất bản
2015
Tác giả
Việt Nam
Nhà xuất bản
Tệp tin

effb167e-19dd-4f07-9f22-c8868df56eb5.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 231.29 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 3 Lượt tải: 2

Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép