Ấn phẩm:

Nghị định về Thương mại điện tử

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

1

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Tài liệu số toàn văn Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16-5-2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về phát triển, ứng dụng và quản lý hoạt động thương mại điện tử
Mô tả
Năm xuất bản
2013
Tác giả
Việt Nam
Nhà xuất bản
Tệp tin

ND 52- 2013 ve tmdt.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 1.56 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 1

Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép