Ấn phẩm:

Nâng cao kết quả hoạt động cho vay phát triển kinh tế hộ gia đình của ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam - phòng giao dịch huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Xem mô tả

3

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trình bày những cơ sở lí luận cơ bản để nâng cao kết quả hoạt động cho vay phát triển kinh tế hộ gia đình của ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam. Phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động cho vay phát triển kinh tế hộ gia đ
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Dương, Thị Yến
Nhà xuất bản
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép