Ấn phẩm:

Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường dịch vụ bảo hiểm xe ô tô của Công ty Bảo hiểm PJCo Hà Nội

Xem mô tả

8

Xem & Tải

26

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2024
Tác giả
Đào, Ngọc Bình
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Tệp tin

11_Đào Ngọc Bình.pdf

Dung lượng: 1.63 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 23 Lượt tải: 3

Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép