Ấn phẩm:

Báo cáo thực tập tổng hợp. Đơn vị thực tập: Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông IIT

Xem mô tả

55

Xem & Tải

36

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Vương, Thị Trang
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép