Ấn phẩm:

Quản trị rủi ro trong quá trình nhận hàng nhập khẩu bằng đường hàng không tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tiếp Vận Nội Bài

Xem mô tả

5

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Bùi, Thị Kim Anh
Trương, Quang Minh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép