Ấn phẩm:

Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách của huyện Đông Anh

Xem mô tả

2

Xem & Tải

3

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Nguyễn, Hồng Hiệp
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Tệp tin

NGUYỄN HỒNG HIỆP.pdf

Dung lượng: 1.27 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 3

Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép