Ấn phẩm:

Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại Công ty Cổ phần Bellsystem24-Hoa Sao

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

127

Xem & Tải

151

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Nguyễn, Thị Hương Giang
Nhà xuất bản
Trường đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép