Ấn phẩm:

Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty may Hưng Yên

Xem mô tả

1

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Trình bày lý luận, phân tích thực trạng, đề xuất biện pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp thuộc tổng công ty may Hưng Yên
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Nguyễn, Thị Huyền Trang
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép