Ấn phẩm:

Tín dụng xanh - Từ lý thuyết đến thực tiễn ở Việt Nam

Xem mô tả

262

Xem & Tải

6

Tóm tắt
Giới thiệu tổng quan về tín dụng xanh, kinh nghiệm triển khai ở một số quốc gia và thực trạng tín dụng xanh ở Việt Nam. Các khuyến nghị nhằm phát triển tín dụng xanh ở Việt Nam
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Đặng, Thị Minh Nguyệt
Nhà xuất bản
Đại học Kinh tế Quốc dân
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép